Zamek Królewski na Wawelu

 

To renesansowa rezydencja królewska (aż do początku XVII wieku) na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Wawel położony w zakolu Wisły, mieści najcenniejszy w Polsce zespół pomników narodowej historii i kultury. Jest skarbnicą wiedzy o polskich dziejach, a jednocześnie symbolem ich ciągłości. Wzgórze to było zamieszkane już około 100 000 lat p.n.e., a od wczesnego średniowiecza stało się ośrodkiem władzy świeckiej i kościelnej. Na Wawelu cenna jest gotycka Katedra z reliktami romańskimi - ośrodek kultu Św. Stanisława. W podziemiach Katedry usytuowane są Groby Królewskie udostępnione do zwiedzania - miejsce spoczynku królów, książąt oraz bohaterów narodowych. Tutaj znajduje się także Dzwon Zygmunta - najsłynniejszy polski dzwon, i największy, ufundowany przez Zygmunta Starego, odzywający się przy najważniejszych uroczystościach kościelnych i narodowych. Zwiedzając Wawel nie można zapomnieć o Zamku Królewskim. Rezydowali tutaj władcy polscy, a dziś możemy zwiedzać ich Komnaty Królewskie ze słynnym zespołem arrasów Zygmunta Augusta. Wewnątrz Zamku mieści się też Skarbiec Koronny i Zbrojownia.

Kościół Mariacki

Świątynia jest jedną z najważniejszych i najbardziej znanych budowli sakralnych w Polsce. Wzniesiono ją na przestrzeni XIV i XV wieku. Z przekazów Jana Długosza wynika, że w tym miejscu niegdyś stał pierwszy murowany kościół w stylu romańskim, ufundowany przez biskupa Iwo Odrowąża w 1226 roku. Został on zniszczony podczas najazdów tatarskich. Pod koniec XIII wieku wzniesiono tutaj wczesnogotycki kościół, który był rozbudowywany przez kilkadziesiąt lat. Szczęście jednak nie dopisywało budowniczym, gdyż w 1443 roku sklepienie świątyni runęło podczas trzęsienia ziemi. Nie zaprzestano jednak prac nad kościołem i w XV wieku dobudowano zaprojektowane przez Franciszka Wiechonia kaplice boczne. W tym samym czasie powstał również Ołtarz Wita Stwosza – kunsztowne i dopracowane w najmniejszym szczególe dzieło sztuki. Artysta poświęcił mu 12 lat swego życia. Jego rzeźby – których doliczono się 200 – są prawdziwym studium człowieka: nie tylko szczegółów anatomicznych i charakterystycznych cech wyglądu, ale także psychiki. Na uwagę zasługują także witraże, autorstwa Józefa Mahoffera i Stanisława Wyspiańskiego oraz charakterystyczne sklepienie gwiaździste.

Sukiennice

 

Sercem krakowskiego Rynku Głównego jest charakterystyczny budynek Sukiennic. Zajmuje on centralną część placu. Ta historyczna aleja handlowa tętni życiem od około XIII wieku, kiedy to Bolesław Wstydliwy postanowił wybudować pierwsze kramy. Początkowo były drewniane, otoczone licznymi straganami. Gotyckiego charakteru nadał sukiennicom Kazimierz III Wielki, który wystawił nowy gmach. Przetrwał on do roku 1555 roku, kiedy to został zniszczony przez pożar. Z tamtego okresu pochodzi m.in. attyka, czyli bogato zdobione zwieńczenie dachu oraz maszkarony, będące dziełem florentyńczyka z królewskiego dworu, Santiego Gucciego. Kolejne modernizacje nastąpiły w latach 1875-1879, kiedy porządkowano miasto. Pod kierownictwem Tomasza Prylińskiego dokonano renowacji hali targowej. Dzięki temu, możemy podziwiać dziś herby miast i godła cechów kupieckich oraz kolekcję malarstwa polskiego. Z okazji otwarcia Sukiennic w 1879 roku oraz 50-lecia twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, malarz Henryk Siemiradzki ofiarował miastu swój obraz „Pochodnie Nerona”. Za jego przykładem poszli także inni polscy artyści. W ten sposób zapoczątkowano wspaniałą kolekcję, która dzisiaj stanowi największy zbiór polskiej sztuki XIX wieku. Zobaczyć tutaj można takie dzieła jak np. „Hołd pruski” Jana Matejki, „Wigilia na Syberii” Jacka Malczewskiego, „Burza” Józefa Chełmońskiego oraz „Szał” Władysława Podkowińskiego. W budynku Sukiennic znajduje się także słynna Kawiarnia Noworolskiego, gdzie kawa podawana jest z niezwykłą starannością i klasą, a wnętrze zachwyca wystrojem zaprojektowanym niegdyś przez twórcę teatralnych scenografii, Eugeniusza Dąbrowę-Dąbrowskiego.

Kazimierz

 

Krakowski Kazimierz kiedyś oddzielne miasto, dziś modna dzielnica. Przez całe wieki istniało tu żydowskie miasto Oppidum Judaeorum. Przetrwał unikalny na światową skalę zespół urbanistyczny obejmujący 7 synagog, wśród nich znajdują się czynna bożnica Remu wraz ze starym cmentarzem żydowskim i Stara Synagoga, będąca oddziałem Muzeum Historycznego m. Krakowa ze stałą wystawą pokazującą tradycje i historię krakowskich Żydów. Znajdują się tu także chrześcijańskie świątynie, wśród nich słynna Skałka, którą tradycja związała z męczeńską śmiercią św. Stanisława. Od wieków, corocznie w niedzielę po św. Stanisławie, odbywa się tradycyjna procesja z relikwiami świętego z Wawelu na Skałkę. Pod kościołem znajduje się Krypta Zasłużonych gdzie spoczywają , między innymi, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski i Czesław Miłosz. Współczesny Kazimierz tętni życiem, znajduje się tu wiele kawiarni, klubów i pubów, a latem ogródków gdzie zawsze coś się dzieje interesującego. W niedzielę tłumy poszukiwaczy nadzwyczajnych okazji penetrują stragany na Placu Nowym, zwanym także Żydowskim. Niezapomnianych wrażeń dostarcza coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej.